PSONI - Żory | Razem do samodzielności w Żorach (…)
581
page-template-default,page,page-id-581,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Razem do samodzielności w Żorach (…)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizowało w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej program dofinansowany przez Fundusze Europejskie pod nazwą „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

Poddziałanie: 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni

Celem projektu było realizacja zadań służących włączeniu społecznemu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Żory oraz zwiększenie integracji społecznej. Działania PSONI jako partnera projektu skierowane były na rozwój i wsparcie usług świadczonych w ramach mieszkań chronionych na rzecz mieszkańców Żor, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach projektu PSONI realizowało następujące zadania, których beneficjentami były osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

  • usługi asystenckie – usługa realizowana była w okresie od 05/2018r. do 12/2019r.
  • doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne) – usługa realizowana była w okresie od 05/2018r. do 12/2019r.
  • treningi samodzielności – usługa realizowana była w okresie od 05/2018r. do 12/2019r.
  • usługi opiekuńcze w mieszkaniu chronionym – usługa realizowana był w okresie od 05/2019r. do 12/2019r.

Aktualności

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress