PSONI - Żory | Aktywni razem (…)
8035
page-template-default,page,page-id-8035,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Aktywni razem (…)

Aktywni razem (…)

Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.12.2017r. – zapraszamy do archiwum wpisów.

_______________________________________________________

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizowało w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt pod nazwą „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”.

Ze strony PSONI projekt skierowany był do dorosłych osób po 25 roku życia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Był on realizowany w siedzibie PSONI w Żorach, przy ulicy Piastów Górnośląskich 8. W ramach projektu realizowane były zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, rehabilitacyjne, dogoterapeutyczne, muzykoterapeutyczne, teatralne i plastyczne. Zajęcia prowadzone były codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30, wg ustalonych harmonogramów. W okresie realizacji projektu wsparciem objętych było 6 osób, mieszkańców Żor.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Archiwum wpisów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress