PSONI - Żory | WTZ
83
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-83,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

W T Z

Warsztat Terapii Zajęciowej
phone 32/43 41 666 mail wtz.zory@psoni.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu. Celem działania Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebnymi, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia.

Celem zajęć prowadzonych na Warsztacie Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do pełnienia możliwie wielu realnych ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w obsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych, przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich, przygotowania do prostych prac zarobkowych. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:

 1. Tkactwa i makramy
 2. Tkaniny artystycznej
 3. Stolarskiej
 4. Gospodarstwa domowego
 5. Ceramicznej
 6. Ogrodniczej
 7. Rękodzielniczej
 8. Sztuki użytkowej
 9. Dekoratorsko – technicznej
 10. Biżuterii i florystyki
 11. Świecy i witrażu
 12. Ekspresji artystycznej
 13. Technik różnych
 14. Komputerowej
 15. Wikliny i papieroplastyki
 16. Muzyczno – teatralno – lalkarska
 17.  Pracownia bukieciarska

Kierownictwo WTZ

Danuta Wilga – Kierownik WTZ

Godziny pracy WTZ

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

Zasady przyjmowania osób z niepełnosprawnością intelektualną do placówki WTZ

Na Warsztat Terapii Zajęciowej w Żorach mogą zostać przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,
 • ukończenie 16-go roku życia,
 • złożenie przez zainteresowanego lub jego opiekuna wniosku o przyjęcie do WTZ, 
 • wydanie przez Kierownika WTZ w porozumieniu z Radą Programową decyzji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Warsztacie,
 • udział nowo przyjętego uczestnika w zajęciach na trzymiesięczny okres próbny.

 

Aktualności z WTZ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress