PSONI - Żory | Świetlica
742
page-template-default,page,page-id-742,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ś R R

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna

Bardzo Istotne Ogniwo w Systemie  – Placówka 25+ dla osób z głęboką niepełnosprawnością. Świetlica Rewalidacyjno -Rehabilitacyjna (ŚRR) jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnikami ŚRR są byli wychowankowie OREW. Przepisy oświatowe nie pozwalają na to, by osoby po 25 roku życia kontynuowały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w OREW. Również NFZ, z chwilą gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przerywa dofinansowanie do rehabilitacji. W rezultacie osoby po 25 roku życia, z orzeczoną głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostawały poza systemem pomocy. Z myślą o tych właśnie osobach utworzono Placówkę 25+.

 

Aktualnie uczestnikami ŚRR jest 6 osób po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

 

W ramach Placówki 25+ prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, czyli działania wchodzące w zakres rewalidacji osób głęboko niepełnosprawnych, będące kontynuacją zajęć prowadzonych wcześniej w OREW.

Ponadto w ramach zajęć prowadzonych na ŚRR odbywa się rehabilitacja społeczna, dzięki której rozwijane są takie kompetencje uczestników jak: funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu grupy, kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego, zaspokojenie potrzeb szacunku i uznania, a więc szeroko pojęta socjalizacja.

 

 

Uczestnicy  Placówki 25+ poddawani są zabiegom fizjoterapeutycznym mającym na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz rugowanie bólu.  Dodatkowo odbywać się będą nastepujące zajęcia:

  • ceramiczne,
  • arteterapia,
  • biblioterapia, 
  • sylwoterapia,
  • chromoterapia,
  • hortiterapia.

W okresie od 03.01.2023r. do 30.12.2023r.  Świetlica Rewalidacyjno Rehabilitacyjna funkcjonuje w ramach realizacji zadania publicznego pt: „Bardzo Istotne Ogniwo w Systemie  – Placówka 25+ dla osób z głęboką niepełnosprawnością. Świetlica Rewalidacyjno -Rehabilitacyjna (ŚRR)   finansowanego z Gminy Miejskiej  Żory.

 

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna funkcjonowała w ramach projektu „Aktywni razem: program aktywnej integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem w mieście Żory”, który realizowany był przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualności ŚRR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress