PSONI - Żory | OWI
87
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-87,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

O W I

Ośrodek Wczesnej Interwencji
phone 32/43 45 236 mobile 572 828 065 mail owi@psoni.zory.pl

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, która obejmuje swoim działaniem wszystkie dzieci objęte ubezpieczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i Unii Europejskiej. Placówka realizuje kontrakt w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacja lecznicza dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Ośrodek Wczesnej Interwencji zapewnia wielospecjalistyczną i kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym (głównie z wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci ze zdiagnozowanym zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Do placówki kierowane są dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego, z wadami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – małogłowiem, wodogłowiem z przepukliną oponowo – rdzeniowego, z zespołami abberacji chromosomowej, z chorobami metabolicznymi układu nerwowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym o ustalonej lub nieustalonej etiologii. Rocznie przyjmowanych jest około 800 małych pacjentów, z czego połowa kwalifikowana jest do stałej rehabilitacji i terapii.

Kierownictwo OWI

Jadwiga Wójcik-Goraus – Kierownik OWI

Zasady rejestracji pacjentów w OWI

Rejestracja nowych pacjentów w OWI odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dokumenty wymagane przy rejestracji nowego pacjenta:

  • skierowanie „do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej; rehabilitacyjnej; ortopedii i traumatologii narządu ruchu; neurologicznej; reumatologicznej; chirurgii dziecięcej; endokrynologii dziecięcej; diabetologii dziecięcej,
  • dyskietka NFZ dziecka lub PESEL dziecka,
  • PESEL rodziców/opiekunów dziecka, numery i serie dowodów osobistych oraz numery telefonów rodziców/opiekunów.

 

Przy pierwszorazowej rejestracji dziecka ustalany jest termin wizyty u lekarza kwalifikującego dziecko do terapii w Ośrodku Wczesnej Interwencji. W przypadku zakwalifikowania dziecka do terapii w OWI terminy zajęć terapeutycznych ustalane są indywidualnie z rodzicami lub opiekunami dziecka, zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i zaleceniami lekarza kwalifikującego.

 

Zasady prowadzenia terapii w Ośrodku Wczesnej Interwencji

Terapia w OWI prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Rodzic lub opiekun dziecka ma prawo do obecności w trakcie terapii oraz ma obowiązek stosowania się do wszystkich zaleceń specjalistów, pod rygorem zerwania współpracy z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji. Ponadto rodzic ma prawo w każdej chwili zrezygnować z zajęć w OWI.

 

Odwoływanie umówionych wizyt w OWI

W przypadku braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę prosimy o jak najwcześniejsze jej odwołanie pod numerem telefonu 32 43 45 236 lub 572 828 065. Dziękujemy.

Aktualności z OWI

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress