PSONI - Żory | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania z zakresu prowadzenia zajęć plastycznych
2104
post-template-default,single,single-post,postid-2104,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania z zakresu prowadzenia zajęć plastycznych

12 sty Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania z zakresu prowadzenia zajęć plastycznych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania z zakresu prowadzenia zajęć plastycznych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, realizując Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa priorytetu: IX Włączenie społeczne

Nazwa działania: 9.1 Aktywna integracja

Nazwa poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe

Tytuł projektu: „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania z zakresu prowadzenia zajęć plastycznych dla 6 osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia tj. dla uczestników projektu „Aktywni razem (…)”. Zadanie będzie wykonywane w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8 w okresie od 01.02.2017r. do 31.12.2017r. w łącznym wymiarze 24 godzin. Osoba prowadząca zajęcia zobligowana będzie do prowadzenia karty czasu pracy  (listy obecności) i odnotowywania wykonanych zajęć w dzienniku zajęć.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone kursy z zakresu zajęć plastycznych,

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych,

– empatia, wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych,

– zapewnienie niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych we własnym zakresie.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto 1 godziny zajęć plastycznych oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do wykonania zadania należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, pokój 2.11 (II piętro), pocztą lub mailowo na adres: bop.zory@psoni.org.pl do dnia 19.01.2017r., do godziny 14.00. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 43-43-678 – osoba do kontaktu: Monika Rogala.

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress