PSONI - Żory | Informacja o zakończeniu naboru na realizację zadania z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych
6381
post-template-default,single,single-post,postid-6381,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informacja o zakończeniu naboru na realizację zadania z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych

15 Wrz Informacja o zakończeniu naboru na realizację zadania z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, realizując Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa priorytetu: IX Włączenie społeczne

Nazwa działania: 9.1 Aktywna integracja

Nazwa poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe

Tytuł projektu: „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”

 

informuje, że został zakończony nabór na realizację zadania z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych dla 6 osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia tj. dla uczestników projektu „Aktywni razem (…)”.

 

W odpowiedzi na zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2017r. nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia muzyczne w projekcie „Aktywni razem (…)” został zakończony bez wyboru wykonawcy.

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress