PSONI - Żory | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stanowisko kierowcy
6541
post-template-default,single,single-post,postid-6541,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stanowisko kierowcy

02 Paź Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stanowisko kierowcy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, realizując Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nazwa priorytetu: IX Włączenie społeczne

Nazwa działania: 9.1 Aktywna integracja

Nazwa poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe

Tytuł projektu: „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”

zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko kierowcy dowożącego uczestników projektu „Aktywni razem (…)” tj. 6 dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie będzie realizowane w okresie od 10/2017r. do 12/2017r.
w wymiarze 1 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych, wg wewnętrznych ustaleń pracodawcy. Kierowca zobowiązany będzie zapewnić dowóz uczestników na godzinę 7.30, z ich miejsc zamieszkania do placówki PSONI Koło w Żorach przy ulicy Piastów Górnośląskich 8, gdzie realizowany jest projekt, oraz zapewnić odwóz uczestników do domów po zakończonych zajęciach po godzinie 14.30.

Osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy będzie zobowiązana do potwierdzania obecności w pracy na liście obecności oraz do prowadzenia karty drogowej pojazdu.

Wymagania:

– prawo jazdy kategorii B,

– dyspozycyjność,

– empatia, wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

 

Oferty cenowe zawierające cenę brutto 1 godziny pracy na stanowisku kierowcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do wykonania zadania (kserokopia prawa jazdy) należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, pokój 2.11 (II piętro), pocztą lub mailowo na adres: bop.zory@psoni.org.pl do dnia 09.10.2017r., do godziny 14.30. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 43-43-678 – osoba do kontaktu: Monika Rogala.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress