PSONI - Żory | Zakończenie naboru na stanowisko kierowcy do projektu „Aktywni razem”
1426
post-template-default,single,single-post,postid-1426,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zakończenie naboru na stanowisko kierowcy do projektu „Aktywni razem”

06 wrz Zakończenie naboru na stanowisko kierowcy do projektu „Aktywni razem”

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko kierowcy do projektu „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach informuje, że został zakończony nabór na stanowisko kierowcy w ramach realizacji Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020; nazwa priorytetu: IX Włączenie społeczne; nazwa działania: 9.1 Aktywna integracja; nazwa poddziałania: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe; tytuł projektu: „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”.

 Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w dniu 07.12.2015r. na stronie www.psouu.zory.pl. Nabór trwał do dnia 18.12.2015r. do godziny 14.30.

W wyniku przeprowadzonego naboru z na stanowisko kierowcy wybrana została oferta złożona przez Pana  Jerzego Kurczyka. Umowa pomiędzy Panem Jerzym Kurczykiem a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym została podpisana w dniu 01.01.2016r.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress