PSONI - Żory | Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie”
12994
post-template-default,single,single-post,postid-12994,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie”

14 cze Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie”

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie”.

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach ogłasza nabór kandydatów do udziału w Projekcie „Samodzielnie przez życie”.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „Pokonamy Bariery” (zadania zlecone z  art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).

Termin realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.03.2023

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności życiowej 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie treningów samodzielności mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu.

Beneficjenci projektu: Adresatami projektu będzie 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem  równoważnym.

Miejsce realizacji projektu: powiat żorski

Krótki opis projektu:

Celem projektu będzie realizowanie grupowych treningów samodzielności. Treningi realizowane będą przez cały okres trwania projektu, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 15.00 do 7.00.

Projekt obejmuje prowadzenie następujących treningów samodzielności:

Trening planowania dnia codziennego:

– przygotowanie posiłków, samoobsługi w zakresie jedzenia,

– toalety, mycia, ubierania,

– planowania realizowania zakupów oraz niezbędnych prac porządkowych,

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

– nawiązywanie kontaktów  z ludźmi,

– umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną,

– umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań,

– czuwanie trenera nad bezpieczeństwem w  porze snu.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

– powołanie Zespołu Projektowego,

– nabór Beneficjentów projektu,

– opracowanie Indywidualnych Planów Działania,

– realizacja treningów samodzielności.

Krótka charakterystyka projektu:

Treningi samodzielności realizowane będą przez cały rok 5 dni w tygodniu w godzinach od 15.00 do 7.00 rano.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu wymaganych dokumentów:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne,
  • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8 w terminie do dnia 21.06.2021r. do godziny 12.00.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Adres Biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8, e-mail: bop.zory@psoni.org.pl,tel. 32/43-43-678.

 

Dokumenty do pobrania (pdf):

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress