PSONI - Żory | Formularz rejestracyjny uczestnika
9806
post-template-default,single,single-post,postid-9806,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Formularz rejestracyjny uczestnika

19 Lis Formularz rejestracyjny uczestnika

* - pole wymagane

1. Imię *

2. Nazwisko *

3. Adres email *

4. Telefon kontaktowy *

5. Kogo reprezentujesz? *

6. Czy wykonujesz zawód lekarza? *
TAKNIE

7. Deklaruję obecność w dniu: *

8. Uwagi dodatkowe:

9. Zgody i informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach (Administratora danych) z siedzibą w Żorach, przy ul. Piastów Górnośląskich 8 w celu realizacji działań związanych z organizacją i promocją IV Konferencji dla lekarzy pediatrów bilansujących rozwój dziecka, dla położnych i pielęgniarek środowiskowych, a także dla rodziców pt: ”40 lat Wczesnej Interwencji. Wczesna interwencja terapeutyczna, jako wsparcie naturalnych zdolności neuroplastycznych mózgu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym".

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, KRS 0000312148, NIP 6511686786, REGON 241006800, w dalszej części zwana Administratorem. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: bop.zory@psoni.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją 
i promocją IV Konferencji dla lekarzy pediatrów bilansujących rozwój dziecka, dla położnych
i pielęgniarek środowiskowych, a także dla rodziców pt:”40 lat Wczesnej Interwencji. Wczesna interwencja terapeutyczna, jako wsparcie naturalnych zdolności neuroplastycznych mózgu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym" (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.

10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: kontakt@dpo24.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.[recaptcha]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress