PSONI - Żory | Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami
9473
post-template-default,single,single-post,postid-9473,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

08 Paź Śląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 18 października 2018 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8.

Tematem Śląskiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami i działania alternatywne dla tej instytucji, mieszkalnictwo wspomagane, usługi wspierające niezależność, a także oczekiwania i obawy związane z dorosłym życiem widziane z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dla każdego z nas godność osobista jest jedną z najważniejszych życiowych wartości. Ubezwłasnowolnienie odbiera osobom ich godność, pozbawia samodzielności, nie pozwala stanowić o sobie i swoim życiu. Dlatego też na Konwencie będziemy rozmawiać o innych niż ubezwłasnowolnienie rozwiązaniach, które pozwalają wspierać osoby z niepełnosprawnościami bez równoczesnego pozbawiania ich godności osobistej i samodzielności życiowej. Będziemy również rozmawiać o mieszkalnictwie wspomaganym, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogą prowadzić niezależne życie, wyznaczać własne cele i plany oraz realizować je przy wsparciu innych osób. Ponadto będziemy mówić o działaniach samorządu lokalnego i wojewódzkiego, zarówno tych już realizowanych jak i planowanych do realizacji w obszarze usług wspierających Niezależne Życie.

W naszych rozmowach będziemy odnosić się do rekomendacji Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie tych obszarów, gdyż wciąż wiele kwestii wymaga przemyśleń, wprowadzenia zmian i podjęcia konkretnych działań systemowych, których trwale poprawią sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Celem Śląskiego Konwentu Regionalnego jest stworzenie okazji do dialogu między przedstawicielami samorządu a środowiskiem osób z niepełnosprawnościami na temat ich potrzeb – dlatego do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych różnego szczebla. Liczymy na otwartą dyskusję pomiędzy uczestnikami Śląskiego Konwentu Regionalnego a lokalnym samorządem. Jej celem będzie przedstawienie komentarzy na temat działań, które teraz i w najbliższej przyszłości będą podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Całość stanie się postulatem, który zostanie przedstawiony na Kongresie oraz przekazany do samorządów oraz Rządu.

 

Program Śląskiego Konwentu Regionalnego przedstawia się następująco:

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Otwarcie Śląskiego Konwentu Regionalnego

10.10 – 10.35 Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami w świetle Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

10.35 – 11.35 Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami w praktyce – wybrane problemy:

– Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? – o wspieranym podejmowaniu decyzji

– Jeśli nie dom pomocy społecznej, to co? – o mieszkalnictwie wspomaganym i wsparciu w społeczności lokalnej

11.35 – 12.00 Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną  – perspektywa Sefl-Adwokatów

12.00 – 12.15 Przedstawienie działań samorządu wojewódzkiego i lokalnego w obszarze usług wpierających Niezależne Życie

12.15. – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Dyskusja oraz postulaty dotyczące realizacji prawa do Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami

13.40              Zakończenie Śląskiego Konwentu Regionalnego

 

Naszymi Partnerami w organizacji Śląskiego Konwentu Regionalnego są:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja” w Żorach
 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa
 • Stowarzyszenie „OLIGOS” z Rybnika
 • Fundacja Transgresja z Katowic
 • Fundacja „Oczami Brata” z Częstochowy
 • Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Śląskim Konwencie Regionalnym!

Więcej informacji udzielają:

 • Izabela Bester – PSONI Koło w Żorach, zk.zory@psoni.org.pl, tel. 609 600 015
 • Monika Rogala – PSONI Koło w Żorach, bop.zory@psoni.org.pl, tel. 796 554 855

 

Zgłoszenie udziału proszę przesyłać za pomocą poniższego formularza oraz oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress