PSONI - Żory | Obowiązek informacyjny RODO
9100
post-template-default,single,single-post,postid-9100,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obowiązek informacyjny RODO

23 maja Obowiązek informacyjny RODO

 

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez PSONI Koło w Żorach danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług świadczonych przez nasze Stowarzyszenie. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przez nas informacjami.
CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Piastów Górnośląskich 8. Nasze dane kontaktowe: bop.zory@psoni.org.pl, +48 32 43 43 678, 795 554 855. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe, uzyskane w szczególności w związku z korzystaniem z naszych usług, będą wykorzystywane w celu:

  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
  • zapewnienia odpowiedniej opieki uczestnikom zajęć prowadzonych przez Administratora danych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

 

Podanie danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z naszych usług. Odmowa przekazania tych danych oznacza brak możliwości skorzystania z naszych usług. Podanie danych, które będą wykorzystywane na podstawie Państwa zgody, jest dobrowolne.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe lub medyczne,
  • czas do momentu wycofania zgody.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez nas świadczeń (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress