PSONI - Żory | Projekt „Aktywni razem: program aktywnej integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem w mieście Żory”
664
post-template-default,single,single-post,postid-664,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Projekt „Aktywni razem: program aktywnej integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem w mieście Żory”

06 Wrz Projekt „Aktywni razem: program aktywnej integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem w mieście Żory”

O PROJEKCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach realizuje projekt „Aktywni razem: program aktywnej integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem w mieście Żory”. Realizacja projektu została założona na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Ogólna wartość projektu (MOPS I PSONI): 754.804.00 zł

Wartość projektu w części przypadającej na partnerstwo PSONI Koło w Żorach: 276.044.24 zł

CELE PROJEKTU I JEGO BENEFICJENCI 

Uczestnikami projektu jest 6 osób dorosłych po 25 roku życia,  posiadających orzeczenie o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Osoby te poddawane są działaniom terapeutycznym, rewalidacyjnym i rehabilitacyjnym.

Celem projektu w zakresie jego realizacji przez PSONI jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie dla os ob z głęboką niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Żory.

Projekt obejmuje w szczególności:

 • rozwój i wdrażanie form aktywnej integracji w celu poprawy sytuacji społecznej osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie,
 • zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie,
 • świadczenie usług o charakterze zdrowotnym, których celem jest realizacja terapii, rehabilitacji i wsparcia osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku zycia.

 

Uczestnicy projektu „Aktywni razem (…)” to byli podopieczni OREW. Przepisy oświatowe nie pozwalają na to, by osoby po 25 roku życia  kontynuowały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w OREW. Również NFZ, z chwilą, gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przerywa dofinansowanie do rehabilitacji. W rezultacie osoby po 25 roku życia, z orzeczoną głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostawały poza systemem pomocy. To właśnie dla takich osób przygotowano projekt „Aktywni razem (…)”.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, czyli działania wchodzące w zakres rewalidacji osób głęboko niepełnosprawnych, będące kontynuacją zajęć prowadzonych wcześniej w OREW, a więc zajęcia z wykorzystaniem następujących metod:

 • elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne,
 • metoda Knillów,
 • metoda Dobrego Startu,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • metoda praktycznego działania,
 • metoda zabawy, gry dydaktyczne,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • metody ekspresji twórczej,
 • a także elementy innych metod.

 

W ramach projektu odbywa się rehabilitacja społeczna, dzięki której rozwijane są takie kompetencje uczestników jak: funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu grupy, kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego, zaspokojenie potrzeb szacunku i uznania, a więc szeroko pojęta socjalizacja.

Ponadto uczestnicy poddawani są zabiegom fizjoterapeutycznym mającym na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz rugowanie bólu. Uczestnicy korzystają z masaży zapobiegających spastyce mięśni oraz przyczyniających się do likwidowania napięcia mięśniowego. Uczestnicy Świetlicy korzystają również z dobrodziejstwa groty solnej.Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress