PSONI - Żory | Nabór na Asystenta Osobistego
15335
post-template-default,single,single-post,postid-15335,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na Asystenta Osobistego

06 maja Nabór na Asystenta Osobistego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując  zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu pn. „Możemy więcej ” ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystenta Osobistego.

  1. Nazwa i adres jednostki:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.

  1. Określenie stanowiska:

Asystent Osobisty

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

– minimum półroczne  doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje),

– asystent osobisty powinien posiadać umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą, zauważania i poszanowania jej potrzeb, odczytywania komunikatów, szczególnie niewerbalnych, umiejętności słuchania i obserwowania, umiejętności wchodzenia w relacje podmiotowe, stwarzanie sytuacji wyboru, dawania szansy na podjęcie zadania. Winna cechować go wrażliwość, empatia, cierpliwość, koleżeńskość, otwartość i komunikatywność, zaangażowanie w pracę, punktualność, dyskrecja oraz lojalność.

  1. Opis stanowiska – zakres wykonywanych zadań:

Zasadniczym celem pracy asystenta osobistego jest pomoc w codziennych czynnościach osobom z niepełnosprawnością, skierowana głównie na usamodzielnienie, aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz zapobieganie izolacji osób z niepełnosprawnością.

  1. Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

– list motywacyjny,

– CV,

– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy z osobami
z niepełnosprawnościami np. kserokopie umów o pracę, kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach, stażach, listy polecające, referencje itp.

– klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na stanowisko asystenta osobistego

  1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, w pokoju 2.11 (II piętro) lub elektronicznie na adres bop.zory@psoni.org.pl w terminie do dnia 13.04.2024r. do godziny 15.00.

  1. Zasady rekrutacji:

– rozpatrywane będą aplikacje spełniające wymogi,

– z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,

– o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress