PSONI - Żory | Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie 2”.
14411
post-template-default,single,single-post,postid-14411,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie 2”.

03 lip Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie 2”.

 

Ogłoszenie o naborze Beneficjentów do Projektu „Samodzielnie przez życie 2”.

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Samodzielnie przez życie 2”.

Projekt realizowany w ramach konkursu: „Działamy razem” (zadania zlecone z art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.).

Termin realizacji projektu: 01.07.2023 – 31.03.2026

Cel projektu: Zwiększenie samodzielności życiowej 17 osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie treningów samodzielności mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu.

Beneficjenci projektu: Adresatami projektu będzie 17 osób z niepełnosprawnością
intelektualną z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym.

Miejsce realizacji projektu: powiat żorski

Krótki opis projektu:

Celem projektu będzie realizowanie grupowych treningów samodzielności. Treningi realizowane będą przez cały okres realizacji projektu 5 dni w tygodniu w godzinach
od 15.00 do 7.00 rano.

Projekt obejmuje prowadzenie następujących treningów samodzielności:

Trening planowania dnia codziennego:

– przygotowanie posiłków, samoobsługi w zakresie jedzenia,

– toalety, mycia, ubierania,

– planowania realizowania zakupów oraz niezbędnych prac porządkowych,

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:

– nawiązywanie kontaktów  z ludźmi,

– umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną,

– umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań,

– czuwanie trenera nad bezpieczeństwem w  porze snu.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

– powołanie Zespołu Projektowego,

– nabór Beneficjentów projektu,

– opracowanie Indywidualnych Planów Działania,

–  realizacja treningów samodzielności.

 

Krótka charakterystyka projektu:

Treningi samodzielności realizowane będą przez cały okres realizacji projektu 5 dni w tygodniu w godzinach od 15.00 do 7.00 rano.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu wymaganych dokumentów:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub aktualne orzeczenie równoważne,
  • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8
w terminie do dnia 10.07.2023r. do godziny 12.00.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Adres Biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8
e-mail: bop.zory@psoni.org.pl ,tel. 32/43-43-678,

 

Dokumenty do pobrania (pdf):

  • formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO),
  • regulamin rekrutacji.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress