PSONI - Żory | Oferta pracy
14408
post-template-default,single,single-post,postid-14408,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Oferta pracy

22 cze Oferta pracy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując  zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem” ogłasza nabór na wolne stanowisko Trenera.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.

 1. Określenie stanowiska:

Trener (Trener Mieszkania Chronionego)

 1. Opis stanowiska – zakres wykonywanych zadań:

Praca trenera polegać będzie na bezpośredniej pracy z Beneficjantami Projektu „Samodzielnie przez życie –edycja 2”. Trener planuje, przeprowadza i nadzoruje grupowe treningi
samodzielności.

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

 • minimum półroczne  doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje),

 

Trener powinien charakteryzować się następującymi cechami osobowościowymi:

 • znajomość specyfiki funkcjonowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
 • umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, odczytywania komunikatów, szczególnie niewerbalnych,
 • wrażliwość, empatia, cierpliwość, otwartość i komunikatywność, zaangażowanie
  w pracę,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
 • umiejętność planowania pracy, umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiazywania problemów,
 • umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia.

 

 1. Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy z osobami
  z niepełnosprawnościami np. kserokopie umów o pracę, kserokopie zaświadczeń
  o odbytych kursach, szkoleniach, stażach, listy polecające, referencje itp.
 • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na stanowisko trenera

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, w pokoju 2.11 (II piętro) lub elektronicznie na adres bop.zory@psoni.org.pl w terminie do dnia 29.06.2023r. do godziny 15.00.

 1. Zasady rekrutacji:
 • rozpatrywane będą aplikacje spełniające wymogi,
 • z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 • terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress