PSONI - Żory | Nabór na stanowisko Asystenta Osobistego
14098
post-template-default,single,single-post,postid-14098,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na stanowisko Asystenta Osobistego

19 wrz Nabór na stanowisko Asystenta Osobistego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystenta Osobistego
Nazwa i adres jednostki:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.
Określenie stanowiska:
Asystent Osobisty
⬇️⬇️⬇️
Wymagania związane ze stanowiskiem:
➡️ minimum wykształcenie średnie,
➡️minimum półroczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje),
➡️asystent osobisty powinien posiadać umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą, zauważania i poszanowania jej potrzeb, odczytywania komunikatów, szczególnie niewerbalnych, umiejętności słuchania i obserwowania, umiejętności wchodzenia w relacje podmiotowe, stwarzanie sytuacji wyboru, dawania szansy na podjęcie zadania. Winna cechować go wrażliwość, empatia, cierpliwość, koleżeńskość, otwartość i komunikatywność, zaangażowanie w pracę, punktualność, dyskrecja oraz lojalność.
UWAGA! 📌
Opis stanowiska – zakres wykonywanych zadań:
Zasadniczym celem pracy asystenta osobistego jest pomoc w codziennych czynnościach osobom z niepełnosprawnością , skierowana głównie na usamodzielnienie, aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz zapobieganie izolacji osób z niepełnosprawnością.
Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:
➡️list motywacyjny,
➡️ CV,
➡️dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami np. kserokopie umów o pracę, kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach, stażach, listy polecające, referencje itp.
➡️klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na stanowisko asystenta osobistego
Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:
⬇️⬇️⬇️
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, w pokoju 2.11 (II piętro) lub elektronicznie na adres bop.zory@psoni.org.pl
Zasady rekrutacji:
➡️rozpatrywane będą aplikacje spełniające wymogi,
➡️z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona
rozmowa kwalifikacyjna,
➡️o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci
będą poinformowani telefonicznie.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress