PSONI - Żory | Nabór na stanowisko trenera
12842
post-template-default,single,single-post,postid-12842,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na stanowisko trenera

05 maja Nabór na stanowisko trenera

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując  zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy Bariery” ogłasza nabór na wolne stanowisko Trener.

            1. Nazwa i adres jednostki:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8

             2. Określenie stanowiska:

Trener .

             3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

-minimum półroczne  doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje).

Trener  powinien charakteryzować się następującymi cechami osobowościowymi:

-znajomość specyfiki funkcjonowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej,

-umiejętność rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, odczytywania komunikatów, szczególnie niewerbalnych,

-wrażliwość, empatia, cierpliwość, otwartość i komunikatywność, zaangażowanie w pracę,

-umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,

-umiejętność planowania pracy, umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiazywania problemów,

-umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia.


         4. Opis stanowiska – zakres wykonywanych zadań.

Praca trenera polegać będzie na bezpośredniej pracy z Beneficjantami Projektu –  prowadzeniu  treningów samodzielności.

          5. Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

-list motywacyjny,

-CV,

-dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami np. kserokopie umów o pracę, kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach, stażach, listy polecające, referencje itp.,

-klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na stanowisko trenera mieszkania treningowego.

        6. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8,           44-240 Żory, w pokoju 2.11 (II piętro) lub elektronicznie na adres bop.zory@psoni.org.pl w terminie do dnia 18.05.2021r. do godziny 15.00.

          7. Zasady rekrutacji:

-rozpatrywane będą aplikacje spełniające wymogi,

-z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,

-terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress