PSONI - Żory | Dbamy o formę
12798
post-template-default,single,single-post,postid-12798,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dbamy o formę

09 lut Dbamy o formę

Mieszkańcy Mieszkania Chronionego postanowili zadbać w raz z nadchodząca wiosną o swoją formę. Do tego wykorzystują żorskie ogólnodostępne siłownie pod chmurką.

 

Mieszkanie Chronione prowadzone jest przez PSONI Koło w Żorach  w ramach zadania pn.: „Samodzielność drogą do niezależności”  i jest realizowane w okresie od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.

Celem prowadzenia Mieszkania Chronionego jest zapewnienie tym osobom kompleksowego wsparcia, począwszy od dnia narodzin aż do późnej starości, a także podążanie za trendem deinstytucjonalizacji w zakresie udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnościami i wdrażanie opieki wytchnieniowej dla ich rodzin. Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla osób z niepełnosprawnością stanowi także praktyczną realizację prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia i włączenia w społeczność lokalną, o którym mowa w art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania Chronione, funkcjonując, jako małe formy wsparcia mieszkaniowego są najbardziej adekwatną do potrzeb formą wsparcia, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom wymagającym bardzo intensywnego wsparcia, największą niezależność, możliwość decydowania o sobie i pozostanie w społeczności lokalnej. Specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną są możliwe do zaspokojenia jedynie poprzez stworzenie im warunków do bezpiecznego zamieszkania, w otoczeniu osób będących w podobnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz przy zapewnieniu im wsparcia życzliwych i rozumiejących ich problemy opiekunów. Stan niepełnosprawności intelektualnej, który cechują trudności w abstrakcyjnym myśleniu, nauce, komunikowaniu się z innymi ludźmi i trudności w relacjach społecznych, a także związane ze stanem inne choroby i niepełnosprawności sprzężone w zasadniczy sposób wpływają na wykluczenie społeczne i marginalizacje tej grupy osób.

Zamieszkanie osób z niepełnosprawnościami w Mieszkaniu Chronionym w istotny sposób wpłynie na zmniejszenie wykluczenia społecznego tych osób oraz pozwoli na pełniejsze i bardziej świadome uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej w Żorach

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress