PSONI - Żory | Nabór na stanowisko psychologa
12541
post-template-default,single,single-post,postid-12541,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Nabór na stanowisko psychologa

05 sie Nabór na stanowisko psychologa

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizując  zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek Aktywność” ogłasza nabór na wolne stanowisko Psychologa

  1. Nazwa i adres jednostki:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, 44-240 Żory, ul. Piastów Górnośląskich 8.

  1. Określenie stanowiska:

Psycholog

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe,

– minimum półroczne  doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, poświadczone formalnie (świadectwo pracy, zaświadczenie o odbytym stażu lub wolontariacie) lub nieformalnie (list motywacyjny kandydata na opiekuna opisujący posiadane doświadczenie np. cykliczna lub długotrwała opieka nad członkiem rodziny; polecenie, referencje),

  1. Opis stanowiska – zakres wykonywanych zadań:

Psycholog obejmować będzie wsparciem Beneficjentów projektu oraz ich rodziny, odpowiedzialny będzie za prawidłowy przebieg rekrutacji, opracowanie Indywidualnych Planów Działania oraz sporządzenie oceny końcowej Beneficjentów ostatecznych Projektu.

  1. Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

– list motywacyjny,

– CV,

– dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami np. kserokopie umów o pracę, kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach, stażach, listy polecające, referencje itp.

– klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na stanowisko asystenta osobistego

  1. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 8, 44-240 Żory, w pokoju 2.11 (II piętro) lub elektronicznie na adres bop.zory@psoni.org.pl w terminie do dnia 12.08.2020r. do godziny 15.00.

  1. Zasady rekrutacji:

– rozpatrywane będą aplikacje spełniające wymogi,

– z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,

– o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress