PSONI - Żory | Informacja o ilości miejsc utworzonych i istniejących w Mieszkaniu Chronionym
12254
post-template-default,single,single-post,postid-12254,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informacja o ilości miejsc utworzonych i istniejących w Mieszkaniu Chronionym

01 sty Informacja o ilości miejsc utworzonych i istniejących w Mieszkaniu Chronionym

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością informuje, że w ramach projektu „Razem do samodzielności w Żorach – aktywacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” utworzonych zostało 19 miejsc w Mieszkaniu Chronionym zlokalizowanym w Żorach przy ulicy Piastów Górnośląskich 4. Utworzona ilość miejsc została utrzymana również po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt „Razem do samodzielności w Żorach – aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress