PSONI - Żory | Projekt „Samodzielność drogą do niezależności”
12213
post-template-default,single,single-post,postid-12213,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Projekt „Samodzielność drogą do niezależności”

13 sty Projekt „Samodzielność drogą do niezależności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach realizuje od 13.01.2020 roku projekt „Samodzielność drogą do niezależności”.

Zadanie polega na prowadzeniu w Żorach Mieszkania Chronionego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Piastów Górnośląskich 4, pod nr 1 dla 7 osób z niepełnosprawnością, a w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Żory. Zadanie pn.: „Samodzielność drogą do niezależności” będzie realizowane w okresie od 13.01.2020r. do 31.12.2020r.

Celem prowadzenia Mieszkania Chronionego jest zapewnienie tym osobom kompleksowego wsparcia, począwszy od dnia narodzin aż do późnej starości, a także podążanie za trendem deinstytucjonalizacji w zakresie udzielanej pomocy osobom z niepełnosprawnościami i wdrażanie opieki wytchnieniowej dla ich rodzin. Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla osób z niepełnosprawnością stanowi także praktyczną realizację prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia i włączenia w społeczność lokalną, o którym mowa w art. 19 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania Chronione, funkcjonując, jako małe formy wsparcia mieszkaniowego są najbardziej adekwatną do potrzeb formą wsparcia, umożliwiającą osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom wymagającym bardzo intensywnego wsparcia, największą niezależność, możliwość decydowania o sobie i pozostanie w społeczności lokalnej. Specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną są możliwe do zaspokojenia jedynie poprzez stworzenie im warunków do bezpiecznego zamieszkania, w otoczeniu osób będących w podobnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz przy zapewnieniu im wsparcia życzliwych i rozumiejących ich problemy opiekunów. Stan niepełnosprawności intelektualnej, który cechują trudności w abstrakcyjnym myśleniu, nauce, komunikowaniu się z innymi ludźmi i trudności w relacjach społecznych, a także związane ze stanem inne choroby i niepełnosprawności sprzężone w zasadniczy sposób wpływają na wykluczenie społeczne i marginalizacje tej grupy osób.

Zamieszkanie osób z niepełnosprawnościami w Mieszkaniu Chronionym w istotny sposób wpłynie na zmniejszenie wykluczenia społecznego tych osób oraz pozwoli na pełniejsze i bardziej świadome uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej w ŻorachFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress