PSONI - Żory | OREW
85
page,page-id-85,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

O R E W

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy
SONY DSC

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest niepubliczną placówką oświatową przeznaczoną dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami, którzy wymagają kompleksowej wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. 

OREW realizuje również kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego udzielane są świadczenia w zakresie rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Celem działania placówki jest poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, rozwój myślenia, rozwijanie umiejętności współżycia w grupie. Wychowankowie są codziennie dowożeni i odwożeni na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Nasi wychowankowie są nie tylko z terenu miasta Żory, ale również z gmin ościennych takich jak Suszec, Pawłowice, Rybnik, Krzyżowice, Świerklany. 

 

Program zajęć edukacyjno-terapeutycznych w OREW jest prowadzony w oparciu o:

  • podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.04.2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym kontynuuje naukę 53 wychowanków: 47 w grupach rewalidacyjno-wychowawczych i 6 pobierających naukę w trybie indywidualnym. Ogółem funkcjonuje 12 grup rewalidacyjno-wychowawczych, w tym 11 czteroosobowych i 1 trzyosobowa. W każdej z grup pracuje nauczyciel oligofrenopedagog oraz opiekun osób niepełnosprawnych.

Kierownictwo OREW

Dyrektorem OREW jest Pan Tomasz Tomiak.

Zastępcą Dyrektora OREW jest Pani Sylwia Burda-Karwot.

Zasady przyjmowania dzieci do placówki OREW

Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego mogą zostać przyjęte dzieci w wieku od 3 do 25 lat z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Do przyjęcia dziecka do OREW wymagane są następujące dokumenty:

  • podanie do Dyrektora OREW o przyjęcie dziecka,
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych lub indywidualnych,
  • skierowanie do OREW wystawione przez Prezydenta Miasta Żory,
  • skierowanie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w OREW.

Aktualności z OREW

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress