PSONI - Żory | Świetlica
742
page,page-id-742,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ś R R

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna
DSC05148

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Uczestnikami ŚRR są byli podopieczni OREW. Przepisy oświatowe nie pozwalają na to, by osoby po 25 roku życia kontynuowały zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w OREW. Również NFZ, z chwilą gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przerywa dofinansowanie do rehabilitacji. W rezultacie osoby po 25 roku życia, z orzeczoną głęboką niepełnosprawnością intelektualną, pozostawały poza systemem pomocy. Z myślą o tych właśnie osobach utworzono Świetlicę Rewalidacyjno-Rehabilitacyjną.

 

Aktualnie uczestnikami ŚRR jest 6 osób po 25 roku życia, posiadających orzeczenie o głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn.

 

W ramach ŚRR prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, czyli działania wchodzące w zakres rewalidacji osób głęboko niepełnosprawnych, będące kontynuacją zajęć prowadzonych wcześniej w OREW, a więc zajęcia z wykorzystaniem następujących metod:

  • elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne,
  • metoda Knillów,
  • metoda Dobrego Startu,
  • stymulacja polisensoryczna,
  • metoda praktycznego działania,
  • metoda zabawy, gry dydaktyczne,
  • ćwiczenia relaksacyjne,
  • metody ekspresji twórczej,
  • a także elementy innych metod.

 

Ponadto w ramach zajęć prowadzonych na Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej odbywa się rehabilitacja społeczna, dzięki której rozwijane są takie kompetencje uczestników jak: funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu grupy, kształtowanie świadomości przynależności do środowiska rówieśniczego, zaspokojenie potrzeb szacunku i uznania, a więc szeroko pojęta socjalizacja.

 

Podopieczni ŚRR poddawani są zabiegom fizjoterapeutycznym mającym na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz rugowanie bólu. Uczestnicy korzystają z masaży zapobiegających spastyce mięśni oraz przyczyniających się do likwidowania napięcia mięśniowego. Korzystają również z dobrodziejstwa groty solnej.

 

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna funkcjonuje w ramach projektu „Aktywni razem: program aktywnej integracji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem w mieście Żory”, który realizowany jest przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Aktualności ŚRR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress